Péter Fürjes

Péter Fürjes - principal researcher

mail: furjes [at] mfa.kfki.hu

microfluidics: cell behaviour and monitoring
nanofluidics: solid state nanopore fabrication and transport modulation based molecule recognition
medical applications: vectorial force sensors for Minimal Invasive Surgery robotics
Péter Fürjes is senior research fellow in MEMS and BioMEMS R&D with the Hungarian Academy of Sciences. He received an MSc in Engineering Physics in 1999, MBA in 2002 and obtained his Ph.D. degree in 2004 from the Budapest University of Technology and Economics. 
His current research is focussed at the development and analysis of BioMEMS devices, of micro- and nanofluidic sensing principles for medical applications, including modelling and design along with the development of micro- and nanofabrication processes. At the Institute of Technical Physics and Materials Science Péter Fürjes is the national leader in the European projects (e.g. P3SENS, CAJAL4EU, INCITE) related to medical application of MEMS/NEMS devices. At the Budapest University of Technology and Economics he lectures in micro- and nanotechnology, MEMS and BIOMEMS devices.
He authored and co-authored ca. 40 journal papers and a book chapter, as well as >90 conference communications and holds two patents. He is ITPC member of the conference DTIP, and was elected Eurosensors Fellow 2014 in Brescia, Italy.

Fürjes Péter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 1999-ben mérnök-fizikus szakon, 2002-ben MBA (Master of Business Administration) szakon szerzett diplomát. Ph.D. munkáját 2004-ben védte meg “Hőátvitel szilícium mikrogépészeti szerkezetekben” címmel. Szakmai munkáját a szilícium mikromechanika és szenzor technológia területén a Tateyama Kagaku Ind. Co. cégnél (Toyama, Japán), a Furtwangeni Egyetemen (Furtwangen, Németország) és az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében (Budapest, Magyarország) végezte. Célja a MEMS/NEMS rendszerek, funkcionális, termo-mechanikai és áramlás-dinamikai viselkedésének tervezése és vizsgálata, illetve ezek kialakítási technológiáinak kutatása és fejlesztése. Aktuális kutatási területe a mikro- és nanoskálás 3D heterostruktúrák (szilícium, üveg, polimer) tervezése és vizsgálata és ezek alkalmazása mikro- és nanofluidikai rendszerekben analitikai illetve bioanalitikai célokra. Az MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet MEMS Laboratóriumának vezetője, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem meghívott előadója a MEMS/NEMS technológia és az érzékelők területén. 2014-ben elnyerte a MedinProt Szinergia Kutatási Program támogatását. 2014-ben az Eurosensors konferencia szervezőbizottsága Eurosensors Fellow-vá választotta.