Projects - Projektek, együttműködések

A legtöbb fejlesztés esetünkben ipari alkalmazásra alkalmas eszköz megvalósítását célozza. A szenzorfejlesztés területén komoly kutatási háttérrel rendelkezünk, számos projektet fejeztünk be sikeresen, és igyekszünk minél nagyobb kihívást jelentő projektekben részt venni partnereinkkel:

Szoros együttműködésben dolgozunk számos hazai kutatási centrummal (ATOMKI, BME, ELTE (Biológiai Fizika, Immunológiai Tsz.), PPKE, Semmelweis Egyetem (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet, Kardiológiai Központ, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet), SZTAKI) és Lendület pályázatban támogatott kutatóval (Gyurcsányi E. Róbert - BME, Horváth Róbert – MTA EK, Guttmann András – Pannon Egyetem) ami a sikeres konzorciális pályázatok lehetőségét, illetve az interdiszciplináris kutatási irányok elérését is biztosítja. Egyre nagyobb érdeklődés tapasztalható a terület iránt hallgatók részéről is, amit a nálunk dolgozó diplomamunkások és PhD hallgatók növekvő száma is jelez.

Csoportunk messzemenően elkötelezett a hazai tudományos műhelyek technológiai támogatásában.