TDK, BSc and MSc works - TDK és diploma munkák

TDK munkák


Füredi Adrienne: SELEX eljárásban alkalmazható magnetoforetikus részecske szeparáció és csapdázás mikrofluidikai rendszerekben
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Elméleti kémia és analitika Szekció, II. hely (2016), XXXIII. OTDK, Analitika II. Szekció, I. hely (2017)

Tóth Anna Bori: Csepp alapú mikroáramlási rendszerek fejlesztése sejtanalitikai vizsgálatokhoz
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar, Műszaki szekció, I. hely (2016)
XXXIII. OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, Különdíj (2017)

Batiz Orsolya: How does a laboratory have room on a chip? - Introduction to the world of microfluidics

Farkas Bianka Vivien: Kontrollált koncentráció eloszlás kialakítása mikrofluidikai környezetben
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar, Biológia és Bionika Szekció, II. hely (2015)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar, Bionika Szekció, II. hely (2014)
XXXII. OTDK, Gépészeti energetika, hőtan, áramlástan Szekció, Különdíj (2015)

Holczer Eszter: PDMS alapú mikrofluidikai rendszerek felületmódosítása tenzidekkel
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, vegyészmérnök szak, Anyagtudomány Szekció, II. hely (2011), XXXI. OTDK, Kémiai és Vegyipari Szekció, III. helyezés (2013)

Pardy Tamás: Nedvesítési tulajdonságok szabályozása szilícium alapú digitális mikrofluidikai rendszerekben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar, Molekuláris bionika BSc. Szak, Bionikus Mérőeszközök szekció, I. hely, (2011)

Tóth Eszter: Mikrokeverők tervezése és összehasonlítása a COMSOL modell segítségével, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar, Molekuláris bionika BSc. Szak, Bionikus Mérőeszközök szekció, II. hely, (2011), XXXI. OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, II. helyezés (2013)

Huszka Gergely: Zweifach-Fung bifurkációs hatáson alapuló részecskeszeparációs szerkezetek viselkedésének vizsgálata, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar, Molekuláris bionika BSc. Szak, Bionikus Mérőeszközök szekció, III. hely, (2011)

Nagy Péter: Vérszeparációra alkalmas mikrofluidikai egység tervezése, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Elektronikai Eszközök és Technológiák Bizottság, Kari TDK Konferencia: I. helyezés (2010)

Fekete Zoltán: Development of silicon-based microfluidic elements formed by the combination of proton beam writing and porous silicon micromachining, Genius Europe 2009, Diplomázók Nemzetközi Fóruma, I. díj (2009)

Fekete Zoltán: Szilícium alapú mikrofluidikai elemek fejlesztése protonnyalábos mikromegmunkálással és porózus szilícium áldozati réteg felhasználásával, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Elektronikai Technológia Tanszék, Kari TDK konferencia: I. helyezés, XXIX. OTDK: III. helyezés (2009)

BSc és MSc munkák


Farkas Bianka Vivien: Mikrofluidikai kémiai koncentráció-gradiens generátor optimalizálása sejtanalitikai alkalmazásokhoz, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar, MSc (2017)

Nyirfás Nóra Orsolya: Sebgyógyulás monitorozására alkalmas elektronika prototípusának fejlesztése, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, BSc (2017)

Kálmán Viktor: Csepp alapú (kétfázisú) mikroáramlási rendszeren alapuló in-vitro sejtvizsgáló mátrix fejlesztése és validálása impedancia-spektroszkópia mérésekre, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, BSc (2017)

Füredi Adrienne: SELEX eljárásban alkalmazható magnetoforetikus részecske szeparáció és csapdázás mikrofluidikai rendszerekben, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, BSc (2016)

Oppitz Christian Alexander: Polikristályos Si mikro-konzol elektro-mechanikai vizsgálata, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, BSc (2016)

Tóth Anna Bori: Csepp alapú mikroáramlási rendszerek tervezése és vizsgálata, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar, MSc (2016)

Farkas Bianka Vivien: Kontrollált koncentráció eloszlás kialakítása mikrofluidikai környezetben
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar, BSc (2015)

Tóth Anna Bori: Csepp alapú mikroáramlási rendszerek tervezése és vizsgálata
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar, BSc (2014)

Holczer Eszter: Bioinspirált kapilláris rendszerek megvalósítása és vizsgálata
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, MSc (2014)

Tolner Ferenc: Impedimetriás elvű mikrofluidikai mérőcellák optimalizálása végeselem modellezéssel
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar, MSc (2013)

Tóth Eszter: Részecske keveredés kaotikus mikrofluidikai rendszerekben
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar, MSc (2013)

Tolner Ferenc: Biológiai minták áramlástani viselkedésének modellezése mikroeszközökben, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar, BSc (2011)

Holczer Eszter: PDMS alapú mikrofluidikai rendszerek felületmódosítása tenzidekkel
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, vegyészmérnök szak, BSc (2011)

Pardy Tamás: Nedvesítési tulajdonságok szabályozása szilícium alapú digitális mikrofluidikai rendszerekben
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar, Molekuláris bionika BSc. Szak (2011)

Tóth Eszter: Mikrokeverők tervezése és összehasonlítása a COMSOL modell segítségével
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar, Molekuláris bionika BSc. Szak (2011)

Huszka Gergely: Zweifach-Fung bifurkációs hatáson alapuló részecskeszeparációs szerkezetek viselkedésének vizsgálata
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar, Molekuláris bionika BSc. Szak (2011)

Zsovár András: SI / üveg heterogén mikrofluidikai szerkezet megvalósítása bioanalitikai célokra, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Elektronikai Eszközök Tanszék, BSc (2011)

Szekrényes Gergely: Feszültségkompenzált rétegszerkezet kialakítása, vizsgálata és alkalmazása 3D MEMS szerkezetekben, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Elektronikai Eszközök Tanszék, MSc (2011)

Gubán Dorottya: Komplex 3D egykristályos szilícium szerkezetek kialakítása kémiai eljárásokkal
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, vegyészmérnök szak, MSc (2010)

Sidney Goiame: Design and formation micro and nanofluidic channels for solid-state nanopore sensors
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, vegyészmérnök szak, BSc (2009)

Fekete Zoltán: Szilícium alapú mikrofluidikai elemek fejlesztése protonnyalábos mikromegmunkálással és porózus szilícium segédréteg felhasználásával
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Elektronikai Technológia Tanszék, villamosmérnök szak, MSc (2009)

Lővei Gábor: Casimir-Effect in nanotechnology
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar, informatikus szak, BSc (2009)

Takács András: Funkcionális mikrofluidikai rendszerek tervezése és kialakítása bioanalitikai célokra
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, orvos-biológai mérnök szak, posztgraduális (2009)