PhD topics - Doktori témák

Tóth Eszter: Funkcionális mikro és nanofuidikai szerkezetek

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar (2014 -)

A jelölt feladata, hogy elemezve a mikroszkopikus környezetben lejátszódó hidrodinamikai folyamatokat, modellezzen, tervezzen és valósítson meg célzott részecskemanipulációra (sejtmanipulációra) alkalmas mikrofluidikai rendszereket, amelyek modulárisan illesztve lehetővé teszik bioérzékelő rendszerekben a komplex mintaelőkészítés integrált formában való megvalósítását. Továbbá vizsgálja a nanométeres karakterisztikus méretekkel rendelkező csatornákban lejátszódó anyagtranszport folyamatokat, szem előtt tartva a fizikai jelenségek érzékelési elvekben való alkalmazhatóságát.

A PhD munka célja, hogy megalapozza egy olyan analitikai eszköz megalkotását, amely hosszabb távon alkalmas mintaoldatokban (megfelelő testfolyadékokban) fellelhető molekuláris markerek vagy vírusok Point-of-Care kimutatására, illetve lehetőség szerint chip szinten integrálja a mérés-előkészítéshez szükséges alapvető funkciókat is (Lab-on-a-Chip). Sikeres fejlesztés esetén a célzott demonstrációs terület a szív és érrendszeri katasztrófák korai kimutatása lehet megfelelő fehérje biomarkerek (pl. cTnI) nagyérzékenységű mérésével.


Holczer Eszter: Mikrofluidikai és BIOMEMS rendszerek felületének célzott módosítása és funkcionalizálása

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (2014 -)

A jelölt feladata a MEMS technológiában, mikrofluidikában használatos szerkezeti anyagok vizsgálata, illetve ezekhez illesztve megbízható felületmódosítási eljárások kidolgozása, mely mind a nedvesítési, mind a fehérje kitapadási tulajdonságokat képes kedvezően befolyásolni. A mikrofluidikai rendszerek funkcionális tulajdonságainak tervezett módosítása mellett további feladat az érzékelő rendszerek funkcionális molekulakötő felületeinek kialakítása. A jelölt feladata, hogy megbízható és egyben nagymértékben terület-szelektív immobilizációs eljárásokat dolgozzon ki, amelyek alkalmasak a MEMS Laboratóriumban fejlesztett BIOMEMS szerkezetekben molekuláris receptorok célzott bekötésére (pl. electro-grafting poli-szilícium felületeken).

A PhD munka célja, hogy megalapozza egy olyan analitikai eszköz megalkotását, amely hosszabb távon alkalmas mintaoldatokban fellelhető molekuláris markerek kimutatására, illetve részecskék (vagy sejtek) detektálására.


Fekete Zoltán: Development and characterisation of silicon microfluidic components and systems

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Védés: 2013